Bilsalget i 2013

I desember 2013 ble det registrert 11 395 nye personbiler, 2026 flere (+21,6 %) enn i desember 2012. I 2013 ble det totalt registrert 142 151 nye personbiler, dette er 3 prosent flere enn i 2012. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i desember var 115 g/km, og for hele 2013 123 g/km.

Næringsandelen 51,3 % i desember
Næringsandelen av personbilsalget i desember 2013 var 51,3 %. I samme måned i 2012 var?den 49,8 %. Næringsandelen for hele 2013 var 43,3 %, mens den i 2012 var 41,6 %.

3210 nye varebiler i desember
Det ble registrert 3210 nye varebiler i desember. Det er 599 flere (+22,9 %) enn i samme måned i 2012. Totalt i 2013 ble det registrert 30 859 varebiler, 991 færre (-3,1 %) enn i 2012.?Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom ( 21 i desember 2013 og 1818 i hele 2013), ble det registrert 3189 varebiler i desember og 29 041 i hele 2013. I 2012 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2592 (desember) og 30 333 (hele året).

CO2-utslippet fra nye personbiler i desember ble 115 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i desember var 115 g/km, det er 18 g/km mindre enn i desember 2012. I desember 2013 ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 123 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 134 g/km. I desember i 2012 hadde de bensindrevne personbilene 128 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 142 g/km.?I 2013 ble CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 123 g/km, 7 g/km lavere enn i 2012. For personbilene med bensinmotor ble utslippet redusert med 5 g/km til 124 g/km. Utslippet fra personbilene med dieselmotor ble redusert med 2 g/km til 135 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i desember 2013 (endring i forhold til desember 2012):

  • Alle personbiler 115 g/km (-18 g/km)
  • Bensinbiler 123 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km (-8 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i desember ble 173 g/km, 9 g/km lavere enn i desember 2012.
CO2-utslippet fra varebiler klasse 2 ble i 2013 176 g/km, 6 g/km lavere enn i 2012.

56,7 % dieselandel i desember
I desember 2013 hadde 56,7 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i desember 2012 var andelen 64,5 %. For hele 2013 var dieselandelen 52,8 %, mens den i 2012 var 64,3 %.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i desember 1273 (11,2 %), dette er 1041 flere (+448,7 %) enn i desember 2012. I hele 2013 ble det registrert 7885 biler med 0 CO2-utslipp, 99,6 % flere enn i 2012.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i desember 19, dette var 7 færre (-26,9 %) enn i desember 2012. I hele 2013 ble det registrert 340 personbiler med CO2-utslipp med 1 til og med 50 g/km, 1,8 % flere enn i 2012.

Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i desember 2559, dette er 1124 flere (+78,3 %) enn i desember 2012. I hele 2013 ble det registrert 31 585 personbiler med CO2-utslipp med 51 til og med 110 g/km, 33,2 % flere enn i 2012.

1273 (7882 akkumulert) nye elektriske personbiler
I desember 2013 ble det registrert 1273 nye personbiler med elmotor. Det er 1041 flere (+448,7 %) enn i desember 2012. Elbilene hadde en markedsandel på 11,2 % blant personbilene i desember 2013, mens markedsandelen i desember 2012 var 2,5 %. I hele 2013 ble det registrert 7882 nye personbiler med elmotor, en økning på 99,5 % i forhold til 2012 da det ble registrert 3950 nye personbiler med elmotor.

Det ble bruktimportert 181 personbiler med elmotor i desember 2013, det er 110 flere (+154,9 %) enn i desember 2012. I 2013 ble det totalt bruktimportert 2086 personbiler med elmotor, mens det i 2012 ble bruktimportert 309 personbiler med elmotor.

Det ble førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1454 personbiler med elmotor i desember 2013, samme tall for desember 2012 var 303. Totalt i 2013 ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 9968 personbiler med elmotor. Samme tall for 2012 var 4259.

175 nye elektriske varebiler i desember
Det ble registrert 175 varebiler med elmotor i desember, mens det i desember 2012 ble registrert 32. I 2013 ble det registrert 340 varebiler med elmotor, i 2012 ble registrert 59 elektriske varebiler.

4,5 % (6,9 % akkumulert) personbiler med hybriddrift

Det ble registrert 513 nye personbiler med bensin-diesel/elektrisk hybriddrift i desember. Det er 61 (+22,4 %) flere enn i desember 2012. Personbilene med hybriddrift hadde en markedsandel på 4,5 % i desember 2013. Totalt ble det registrert 9788 nye personbiler med hybriddrift i 2013. Det var 54,8 % flere enn i 2012.?Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift i desember 2013, i desember 2012 ble det registrert 2 varebiler med hybriddrift. I 2013 ble det registrert 22 varebiler med hybriddrift, det er 5 flere enn i 2012.

32,3 % (32,9 % akkumulert) firehjulsdrift
I desember ble det registrert 3826 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 33,6 %. I samme måned i 2012 var firehjulsdriftandelen 38,6 %. Totalt for 2013 ble firehjulsdriftandelen 32,9 %. I 2012 var den 29,8 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 563 nye lastebiler i desember 2013, dette er 180 flere (+47,0 %) enn i desember 2012. Totalt ble det registrert 5773 nye lastebiler i 2013, dette er 88 færre (-1,5 %) enn i 2012.?Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (9 i desember 2013 og 1023 i hele 2013), ble det registrert 554 lastebiler i desember og 4750 i hele 2013. I 2012 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 376 (desember) og 4769 (hele året).

Det ble registrert 169 nye busser i desember 2013. Dette er 112 (+196,5 %) flere enn i desember 2012. Totalt ble det registrert 1259 nye busser i 2013, det er 28 flere enn i 2012.

Kilde: OFV

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer