Søk
Close this search box.

Bilimportørenes Landsforening om statsbudsjettet:Et budsjett som forsterker det grønne skiftet

(Bilde: Finansminister Jan Tore Sanner, Stortinget. Foto: Skjermbilde fra NRK)

-Økningene på engangsavgiften er selvsagt ikke noe som sto på ønskelisten vår, men vi opplever dem som relativt udramatiske og i tråd med teknologiutviklingen. Sammen med at elbilfordelene i all hovedsak videreføres for 2021 vil det bidra til at det grønne skiftet på veiene forsterkes, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

I regjeringens forslag til for 2021 foreslås en økning av satser i CO2- komponenten i engangsavgiften for personbiler og varebiler, og særfordelen for ladbare hybridbiler strammes inn.
For ladbare hybridbiler foreslår regjeringen å øke kravet til elektrisk rekkevidde fra 50 til 75 km, for å oppnå maksimalt vektfradrag i engangsavgiften.
 
-Dette er i tråd med teknologiutviklingen for ladbare hybrider, sier Andresen.
 
Regjeringen foreslår også å øke de to laveste positive satsene i CO2-komponenten med 23 prosent. For varebiler forslås det å øke de positive satsene i CO2-komponenten med 6 prosent.
 
-Utslagene her blir relativt sett akseptable sier Andresen.
 
Han er opptatt av at Korona-pandemien har rammet både enkeltpersoners, næringslivets og landets økonomi hardt og at det både for bilbransjen og forbrukerne er avgjørende med forutsigbarhet for at vi skal komme oss ut av korona-krisen og samtidig holde trykket oppe i det grønne skiftet i veitrafikken, sier Andresen.


Erik Andresen,
direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL)
 
Bransjen er godt posisjonert i arbeidet mot 2025-målet, men BIL har advart politikerne mot å tro at det grønne skiftet på veiene går av seg selv.

– Jeg er svært tilfreds med at elbilfordelene i all hovedsak videreføres i 2021. Over halvparten av alle nye biler som selges er nå nullutslipp, og tendensen er økende. Elbilfordelene blir svært viktige også i årene fremover for at Norge skal nå sine klimamål. sier Andresen.
 
Bilimportørenes Landsforening gir regjeringen skryt for hvordan man har håndtert overgangen fra målemetoden NEDC til WLTP avgiftsmessig. I budsjettet for 2020 kom det en god løsning for personbiler, og dagens løsning for varebiler er i tråd med løftene som er gitt om provenynøytralitet. 
 
-Dette er vi veldig glade for. En god innretning på varebilavgiftene er særlig viktig for norsk næringsliv som merker de økonomiske effektene av koronapandemien, sier Andresen.
 
I budsjettforslaget skriver regjeringen også om planene for fremtidens bilavgiftssystem som skal være klart før 2025.
 
-Vi vil bidra i dette arbeidet slik at vi får et hensiktsmessig bilavgiftssystem, sier Andresen.
 
Nå skal budsjettforslaget forhandles på Stortinget, før det vedtas før jul.

Del:

Relatert