Bilen er beredskap

Gjennom korona-pandemien har det blitt åpenbart hvor viktig bilen er for trygghet og beredskap, skriver sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL, Ida Krag i et leserinnlegg fra BIL:

Å ha bilen parkert utenfor hjemmet sitt klar til å ta deg dit du må, når du må, er en verdi mange av oss setter høyt. Men å ha tilgang til bil handler om mer enn frihet, det handler også om trygghet. Det har denne våren for alvor vist; under koronapandemien ble det åpenbart hvor viktig bilen også er for vår beredskap. 

For denne våren har landets myndigheter samlet oppfordret folk til å unngå kollektivtransport. I en pandemisituasjon er faren for smittespredning på offentlig transport svært høy, og derfor ble alle som kunne bedt om å velge andre transportløsninger. 

Slik ble bilen, som mange sentrale politikere over år har forsøkt å begrense bruken av, i krisen det foretrukne transportmiddelet for all persontrafikk der avstanden gjør at man ikke kan gå eller sykle.  

Jeg tror dette var en øyeåpner for mange, og bidrar til økt aksept for bilens verdi.

Bilindustrien er ledende på utslippskutt og ny, klimavennlig teknologi gjør bilen til en selvsagt del av løsningen i det grønne skiftet. Bilens plass i samfunnet, og nødvendigheten av at folk har tilgang til bil har denne våren vist med all tydelighet. Normalt har personbilen ifølge SSBs beregninger en andel av all reising på over 75 prosent, tallene for de siste månedene kan vi enn så lenge bare spekulere i. Og foran oss ligger en sommer som for flere enn noen gang skal brukes på bilferie i Norge. 

Når fremtidens bilavgiftssystem skal fastsettes, må de positive aspektene i bilens samfunnsregnskap ivaretas.  Å legge til rette for at familier har råd til en trygg, klimavennlig bil handler om mer enn avgiftspolitikk og klimamål. Det handler også om velferd, trygghet og beredskap.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer