Søk
Close this search box.

Betydelig hybrid-økning i Europa

Nye tall fra ACEA viser at 3,4 prosent av de totalt 15 131 719 nyregistrerte personbilene i Europa i 2016 hadde en eller annen form for elektrisk drift, det vil si helelektrisk eller hybrid. Selv om dette er en betydelig oppgang fra 2015 øker markedsandelene for el-biler og hydrider enda mer i Norge.

Tilsvarende tall for Norge i 2016 er nemlig 40,2 prosent. Antallet helelektriske biler registrert i Norge i fjor, til sammen 24 222 biler, sto for hele 27 prosent av det totale elbilsalget i Europa i fjor. Det er imidlertid en nedgang fra 29 prosent i 2015. Det skyldes både noe nedgang i det norske salget, og en svak økning i det europeiske markedet totalt.

For Norges del er det tallene for hybridbiler som er mest oppsiktsvekkende – ladbare hybrider økte med hele 160 prosent, og hybridbiler uten lademulighet med 61 prosent.

På det europeiske markedet er de ikke-ladbare hybridene klart mest populære. Salget av disse økte med 28,8 prosent i 2016. Det ble registrert 90 795 helelektriske biler i Europa, en økning på 2,9 prosent fra året før. Ladbare hybrider økte med 17,2 prosent, og hybrider med 28,8 prosent. Dette er høye tall, men altså fortsatt små sammenliknet med statistikken for Norge.

 

Tallene fra ACEA

 

Helelektriske biler


Q4 Q4 % Q1-Q4 Q1-Q4 %
2016 2015 Change 2016 2015 Change
NORWAY 6 737 6 063 11,1 24 222 25 779 -6,0
EU + EFTA 25 236 26 770 -5,7 90 795 88 201 2,9

 

 

Ladbare hybrider


Q4 Q4 % Q1-Q4 Q1-Q4 %
2016 2015 Change 2016 2015 Change
NORWAY 4 774 2 794 70,9 20 653 7 947 159,9
EU + EFTA 36 868 42 185 -12,6 112 999 96 436 17,2

 

 

Hybrider


Q4 Q4 % Q1-Q4 Q1-Q4 %
2016 2015 Change 2016 2015 Change
NORWAY 4 216 2 578 63,5 17 259 10 748 60,6
EU + EFTA 83 245 65 501 27,1 303 506 235 604 28,8
Del:

Relatert