Du bruker kanskje bil av og til, eller er du muligens helt avhengig av bil for å få hverdagen til å gå rundt?

Uansett benytter vi oss alle av bil i en eller annen grad, både til persontransport og når vi bestiller varer og tjenester.

Bilen og veitransporten får faktisk veldig mye av Norge til å gå rundt. Her er noen nøkkeltall: