Sikkerhetsteknologi i biler – aktiv og passiv

Hva dreier debatten seg om?

  • Myndighetene har en nullvisjon for antall drepte i trafikken. Som et skritt i denne retning, har regjeringen i Nasjonal transportplan 2014-2023 satt som mål at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024.[1]
  • Det politiske fokuset på ulykkesreduserende tiltak er gjerne på tiltak politikerne rår direkte over, som midtrekkverk, rumlefelt og andre fysiske tiltak knyttet til veiene.
  • For BIL er det viktig at debatten vris mot det tiltaket som har størst effekt på ulykkesstatistikken, nemlig en nyere bilpark.

 

Hva er sakens fakta?

  • I 1970 omkom 560 personer i trafikkulykker i Norge, det høyeste tallet som er registrert.
  • I 2000 var tallet 341, og i 2016 omkom 135 i trafikken[2]. Reduksjonen har altså vært på hele 60 prosent de siste 16 årene. Dette til tross for at antall biler har økt med nesten 50 prosent i den samme perioden[3].