Rekruttering til bilbransjen

[et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»section» _builder_version=»3.22″][et_pb_row admin_label=»row» _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»]

Hva dreier debatten seg om?

  • Bilbransjen er en av Norges største arbeidsgivere, og har et kontinuerlig behov for å rekruttere nye arbeidstakere. Det gjelder ikke minst lærlinger til bl.a. mekanikeryrket.
  • Konkurransen om arbeidskraften er tøff. Visse deler av opinionen, særlig i og rundt de store byene, omtaler verkstedsjobber som ”lavstatus”.
  • For BIL er det viktig å synliggjøre at bilbransjen er et attraktivt sted å jobbe, med avanserte produkter og at man har gode og velutviklede lærlings- og opplæringsprogrammer, samt muligheter.

Hva er sakens fakta?

  • Bilbransjen (import, salg, verksted og deler) sysselsetter drøyt 50 000 mennesker. 17 000 jobber med salg av biler, nærmere 27 000 med reparasjon og vedlikehold og snaut 7 000 med deler og utstyr. Se egen seksjon om bilbransjens samfunnsregnskap for mer om dette.
  • Bilbransjen har behov for arbeidstakere med et bredt spekter av kompetanse, fra økonomer og ingeniører, til fagutdannede bilmekanikere og lakkerere m.m. Ni spesifikke yrkesutdanninger leder inn i bransjen, i tillegg kommer yrkesmuligheter innen salg, administrasjon, økonomi og ledelse. Ikke minst er det behov for dyktige faglærte
  • Bilbransjen er en svært viktig opplæringsaktør. Ikke minst får unge menn verdifull utdanning og arbeidserfaring. Dette er en gruppe som er underrepresentert i utdanningssystemet forøvrig.
  • Det vanligste løpet inn i bransjen for faglært arbeidskraft er først å velge det ettårige utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (TIP) etter ungdomsskolen, med bilfaglig programfag på VG2 (enten kjøretøy eller skade/lakk) for så å avslutte med en 2-årig lærlingperiode i en bedrift. Her kan man velge mellom ni fagbrev som sluttkompetanse. Bransjen er kjent for å være god på internrekruttering og medarbeiderutvikling. Eksemplene på karrierer i bransjen er dermed mange.
  • Bilbransjen tar hvert år inn ca. 1 300 nye lærlinger i bilfagene. Det er ca. seks prosent av alle godkjente lærekontrakter i Norge.[1] Likevel er det en konstant mangel på faglært arbeidskraft. Bransjen erkjenner at man ikke har vært flinke nok til å synliggjøre hvor teknologisk avansert bransjen har blitt.
  • Av NBFs medlemmer er det 55 prosent som sier at de har et udekket kompetansebehov i dag.[2]
  • Medianlønnen i bilbransjen (SSB-kat. 45) er ca. 480 000 kroner[3]. Mange bedrifter har også bonussystemer. Dessuten er utdanning gratis, og lærlinger får betalt i læreperioden.
  • I tillegg til lærlingordningen foregår det en kontinuerlig og svært utstrakt etter- og videreutdanning for alt verkstedpersonell gjennom bilprodusentenes egne opplæringsprogrammer. Alle bilimportører har kompetansekrav som merkeverkstedene må oppfylle.
  • Bilbransjen har også et felles kurs- og kompetansesenter som drives gjennom en samarbeidsavtale med Würth.

Hva mener BIL?

  • Bilbransjen er et spennende yrkesvalg. Det er et mangfold av utdanningsveier som fører inn i bransjen, og det er kontinuerlige muligheter for å videreutvikle kompetansen.
  • Bilbransjen er inne i en rivende teknologisk utvikling (se egen seksjon om forskning og utvikling for mer om dette). Dette gjør at jobbene blir stadig mer spennende.
  • Karrieremulighetene i bransjen er svært gode, og veien til leder- og mellomlederposisjoner er ofte kortere og med færre formelle hindre på veien enn i mange andre bransjer.
  • Bransjen har vært svært mannsdominert, men kvinneandelen er økende. Det jobbes aktivt med å bedre kjønnsbalansen ytterligere.
  • Det er et stort frafall av ungdom i videregående opplæring generelt, og i yrkesfagene spesielt. Det er derfor gledelig at myndighetene nå satser mer på den yrkesfaglige utdanningen.
  • Det er også viktig å styrke rådgivertjenesten i grunnskolen som veileder unge om utdannings- og yrkesvalg. Disse vet for lite om hvilke muligheter bilbransjen kan tilby.
  • Myndighetene bør videre legge til rette for enda bedre lærlingtilbud gjennom å styrke tilskuddsordningene.

Eksempel

BIL jobber aktivt sammen med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Autobransjens leverandørforening (ABL) for å styrke rekrutteringen til bilbransjen.


[1] https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-fag–og-yrkesopplaring/antall-larlinger/larekontrakter-utdanningsprogram/

[2] https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/artikler/nhos-kompetansebarometer-2019/

[3] https://www.ssb.no/statbank/table/11419

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»4.4.8″ locked=»off»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»4.4.8″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]