Bil og veitrafikk er temaer som engasjerer mange, både i media, hos forbrukere og blant politikere. Nye bilmodeller, drivstoffpriser, bilavgifter, bompenger og veistandarder er blant temaene som vekker debatt. Debatten er dessverre ofte mer preget av følelser og synsing enn av fakta.

Faktaark og BILs meninger om bil, vei og miljø

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har utviklet disse faktaarkene om bil, vei og miljø. Her refererer vi til statistikk og forskning om ulike temaer og problemstillinger, samtidig som BILs politikk presenteres.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har utviklet disse faktaarkene om bil, vei og miljø. Her refererer vi til statistikk og forskning om ulike temaer og problemstillinger, samtidig som BILs politikk presenteres.

1. Bilbransjens samfunnsregnskap

Det er ingen tvil om at bil og veitrafikk har en meget sentral plass i samfunnet, i samfunnsdebatten og i folks bevissthet. Debatten om bil og veitrafikk har gjerne et negativt …

2. Bilavgiftene

Bilavgifter er en sentral finansieringskilde for den norske stat, men det er politisk uenighet om hvor mye bilavgifter myndighetene bør ta inn og hvordan avgiftssystemet skal utformes.

3. Fremdrifts- og drivstofftyper

En enkel innføring i de fleste typer  fremdriftssystemer og drivstoff for lette og tunge kjøretøy: Bensin, diesel, hybrid, hydrogen, elbil, biodiesel, LPG, fornybar diesel, biogass, etanol …

4. El-, hybrid- og hydrogenbiler

For å lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet må vi gradvis omstille transportsektoren fra fossil til fornybar energi. Innfasing av nullutslippsteknologi …

5. Klimagassutslipp og lokal forurensning

Veitrafikken står for snaut 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Ca. Halvparten kommer fra personbiler, den andre halvparten fra varebiler, busser og lastebiler

6. Forskning og utvikling i bilbransjen

Veitrafikken bidrar til trafikkskader og til lokal og global forurensning. I samfunnsdebatten blir det ofte pekt på at løsningen på disse problemene ligger i …

7. Sikkerhetsteknologi i biler – aktiv og passiv

I 1970 omkom 560 personer i trafikkulykker i Norge, det høyeste tallet som er registrert. I 2000 var tallet 341, og i 2019 omkom 110 i trafikken …

8. Nyttetrafikk

Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag i Norge, og det er bred politisk enighet om å styrke kollektivtrafikken i årene fremover …

9. Vraking og resirkulering

Bilimportørene har ansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Dette ansvaret ivaretas gjennom selskapet Autoretur, der Bilimportørenes …

10. Rekruttering til bilbransjen

Bilbransjen er en av Norges største arbeidsgivere, og har et kontinuerlig behov for å rekruttere nye arbeidstakere. Det gjelder ikke minst lærlinger til …

11. Typegodkjenning og utslippsmåling

Alle biler som skal selges i Europa inkludert Norge, må typegodkjennes og oppfylle definerte krav. Det er typegodkjenningsprosessen som bestemmer hvilket  …

12. Begreper og forkortelser

Her finner du forklaring på noen av mange biltekniske begreper og forkortelser: DPF, EGR, GDI, NEDC, WLTP, WHTC, ACC, ALKS, AEBS, CVT, ESP, ITS, ISOFIX …