Hva ville vi gjort uten transportørene?

Hadde vi klart oss uten de som kjører mat til butikkene, medisin til apotekene, utstyr til sykehusene? Hva hadde vi gjort uten sjåførene i kollektivtransporten når kritisk personale skal fraktes for å behandle syke og eldre?

Dette er spørsmål vår svenske søsterorganisasjon, BIL Sweden, spør seg i en kampanje de nylig lanserte i sosiale medier. Med hashtaggen #TransportHeroes, står bilorganisasjonen sammen med Scania bak et initiativ for å hjelpe til med å løfte frem serviceteknikere, lagerpersonale og sjåfører som sørger for at hjulene fortsatt ruller mens koronatiltakene er virksomme.

– Glemmer vi dem?
– Det er kanskje en selvfølge for mange at butikkene er fulle av varer og at leger, sykepleiere og hjelpepleiere kommer seg til arbeidet sitt i denne situasjonen, sier direktør i BIL, Erik Andresen.
– Vi synes det er på sin plass å hylle alle disse personene som står på mens mange av oss er i karantene, på hjemmekontor eller andre steder der risikoen er lav. Transportørene står midt i det. De risikerer liv og helse og gjør at situasjonen for alle oss andre går ikke blir veldig belastende: Vi får det vi trenger i butikkene, på apoteket – og helsepersonellet kommer seg på jobb.
En honnør til alle transportørene! sier Andresen.

– Bruk hashtaggen
Andresen oppfordrer at alle viser sin støtte til transportørene ved å bruke hashtaggen #TransportHeroes og hedre tusenvis av transportører som gjør dette helt nødvendige arbeidet denne våren – og som fortsatt kommer til å stå på mens korona-tiltakene er virksomme.