Her finner du informasjon om praktisk bruk av elbiler. Mye av informasjonen vil også kunne være nyttig for deg som har en ladbar hybrid.

Lading

Guide til lading hjemme, ute og på farten.

Sikkerhet

Sikkerhetsinformasjon om lading og batterier.

Lover og regler

Bompenger, kollektivfelt, parkering, avgifter m.m.