Søk
Close this search box.

Utsatt implementering av nytt PKK-direktiv

Et nytt EU-direktiv om periodisk kjøretøykontroll (PKK) skal implementeres i Norge, og Vegdirektoratet har i den forbindelse planlagt å innføre obligatorisk firedagers opplæring for all de 11 000 eksisterende kontrollørene. BIL har protestert mot dette, da vi mener at de aller fleste av kontrollørene kan det meste av fra før. Vi mener at eksisterende kompetanse må kunne fastslås ved en test, slik det står i direktivet – og at de som ikke består testen kan gjennomgå den 4-dagers opplæringen mens de som består kan klare seg med ca. én dag, noe vi anser som nok til å komme gjennom noen nye ting.

Nå er implementeringen forsinket. Vegvesenet skriver det følgende om årsaken:

(…) når det gjelder ikrafttredelse er det ønskelig å finne løsninger som oppfattes som hensiktsmessige for næringen. Det legges avgjørende vekt på at de nye kravene skal være praktisk gjennomførbare for næringen og ikke unødig kostnadskrevende. Det legges videre vekt på at bransjen får nødvendig tid til å innrette seg etter de nye kravene og at dagens kontrolltilbud opprettholdes.

Dette innebærer i praksis at det vil bli fastsatt overgangsordninger for noen av kravene. Dette er aktuelt for dagens kontrollorgan og kontrollører bl.a. når det gjelder omfanget av pliktig opplæring i periodisk kontroll og krav til vandel. Videre innebærer det at enkelte av de nye kravene først kan tre i kraft etter en rimelig overgangsperiode. Dette gjelder, i tillegg til opplærings- og vandelskravet, f.eks. ny kontrollinstruks, nye kontrollintervall og hvilke kjøretøy som skal inngå i ordningen med periodisk kjøretøykontroll.

Vegdirektoratet vil komme med ny og mer presis informasjon så snart lov- og forskriftsendringene er endelig vedtatt.

Det gjenstår fortsatt å se hva som blir vedtatt, om det blir et «kompromiss» eller ikke.

Del:

Relatert