Rekruttering til bilbransjen

Hva dreier debatten seg om?

 • Bilbransjen er en av Norges største arbeidsgivere, og har et kontinuerlig behov for å rekruttere nye arbeidstakere. Det gjelder ikke minst lærlinger til bl.a. mekanikeryrket.
 • Konkurransen om arbeidskraften er tøff. Visse deler av opinionen, særlig i og rundt de store byene, omtaler verkstedsjobber som ”lavstatus”.
 • For BIL er det viktig å synliggjøre at bilbransjen er et attraktivt sted å jobbe, med avanserte produkter med høy grad av elektrifisering og digitalisering, og at man har gode og velutviklede lærlings- og opplæringsprogrammer, samt muligheter.

Hva er sakens fakta?

 • Bilbransjen (import, salg, verksted og deler) sysselsetter drøyt 50 000 mennesker. Ca. 17 000 jobber med salg av biler, nærmere 27 000 med reparasjon og vedlikehold og snaut 7 000 med deler og utstyr. Se egen seksjon om bilbransjens samfunnsregnskap for mer om dette.
 • Bilbransjen har behov for arbeidstakere med et bredt spekter av kompetanse, fra økonomer og ingeniører, til fagutdannede bilmekanikere og lakkerere m.m. Ni spesifikke yrkesutdanninger leder inn i bransjen, i tillegg kommer yrkesmuligheter innen salg, administrasjon, økonomi og ledelse. Ikke minst er det behov for dyktige faglærte.
 • Bilbransjen er en svært viktig opplæringsaktør. Ikke minst får unge mennesker verdifull utdanning og arbeidserfaring.
 • Det vanligste løpet inn i bransjen for faglært arbeidskraft er først å velge det ettårige utdanningsprogrammet Teknologi og industrifag (TIF) etter ungdomsskolen, med bilfaglig programfag på VG2 (enten kjøretøy eller skade/lakk) for så å avslutte med en 2-årig lærlingperiode i en bedrift. Her kan man velge mellom ni fagbrev som sluttkompetanse. Bransjen er kjent for å være god på internrekruttering og medarbeiderutvikling. Eksemplene på karrierer i bransjen er dermed mange.
 • Bilbransjen tar hvert år inn ca. 1 300 nye lærlinger i bilfagene. Det er ca. seks prosent av alle godkjente lærekontrakter i Norge. Likevel er det en konstant mangel på faglært arbeidskraft. Bransjen erkjenner at man ikke har vært flinke nok til å synliggjøre hvor teknologisk avansert bransjen har blitt.
 • Av NBFs medlemmer er det et flertall som sier at de har et udekket kompetansebehov i dag.
 • Snittlønnen i bilbransjen for en bilmekaniker er ca. 507.000 kroner (2020), og for en bilselger 602.000 kroner. Mange bedrifter har også bonussystemer. Dessuten er utdanning gratis, og lærlinger får lønn i læreperioden.
 • I tillegg til lærlingordningen foregår det i Norge en kontinuerlig og svært utstrakt etter- og videreutdanning for alt verkstedpersonell gjennom bilprodusentenes egne opplæringsprogrammer. Alle bilimportører har kompetansekrav som merkeverkstedene må oppfylle.

Hva mener BIL?

 • Bilbransjen er et spennende yrkesvalg. Det er et mangfold av utdanningsveier som fører inn i bransjen, og det er kontinuerlige muligheter for å videreutvikle kompetansen. Det finnes bilbransjejobber godt spredt over hele landet.
 • Bilbransjen er inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette gjør at jobbene blir stadig mer spennende.
 • Karrieremulighetene i bransjen er gode, og veien til leder- og mellomlederposisjoner er ofte kortere og med færre formelle hindre på veien enn i mange andre bransjer.
 • Bransjen har vært svært mannsdominert, men kvinneandelen er økende. Det jobbes aktivt med å bedre kjønnsbalansen ytterligere.
 • Det er et stort frafall av ungdom i videregående opplæring generelt, og i yrkesfagene spesielt. Det er derfor gledelig at myndighetene satser på den yrkesfaglige utdanningen, men det må mer til for fremtiden.
 • Det er også viktig å styrke rådgivertjenesten i grunnskolen som veileder unge om utdannings- og yrkesvalg. Disse vet for lite om hvilke muligheter bilbransjen kan tilby.
 • Myndighetene bør videre legge til rette for enda bedre lærlingtilbud gjennom å styrke tilskuddsordningene.

Eksempel

BIL jobber aktivt sammen med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Autobransjens leverandørforening (ABL) for å styrke rekrutteringen til bilbransjen.

Del:

Relatert

Ny styreleder i BIL

Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Cars Norway er valgt til ny styreleder i Bilimportørenes Landsforening (BIL). -Jeg ser

Les mer