Søk
Close this search box.

Trivselsundersøkelsen 2023: De ansatte er glade i jobbene sine

Funn fra Trivselsundersøkelsen for 2023 viser en bransje som beveger seg med små skritt i riktig retning.

For andre året på rad har Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) gjennomført den store Trivselsundersøkelsen i bilbransjen. Hele 1.390 medarbeidere har deltatt i årets undersøkelse, mot 1.134 i 2022.

Trivselsundersøkelsen kartlegger blant annet trivsel, mangfold, trygghet og mobbing på arbeidsplasser i bilbransjen i Norge. 

Grafene viser største gap mellom opplevelse av viktighet og tilstedeværelse

– Det er gledelig å se at langt flere enn i fjor har besvart Trivselsundersøkelsen. Det viser at både bilimportørene og andre bilrelaterte virksomheter ser verdien i å sette mangfold og rekruttering på dagsorden, for så å jobbe videre systematisk med dette, sier Erik Solum, leder for innsikt og bærekraft i BIL.

Leder for innsikt og bærekraft i Bilimportørenes Landsforening, Erik Solum. Foto: BIL

Positiv trend, men fortsatt en del mobbing 
Flere piler peker i riktig retning, men bransjen har fortsatt en vei å gå. ​Undersøkelsen viser en reduksjon rundt mobbing, og en forsiktig økning når det gjelder trivsel. 

– Vi ser at de som jobber med bil i Norge i hovedsak trives på jobb, men at det dessverre fortsatt er tilfeller av mobbing, trakassering og urettferdig behandling der ute​. Derfor er det viktig at vi fortsetter å fokusere på dette viktige arbeidet, sier Solum.

Grafer viser svak reduksjon av mobbing og trakassering.

12,7 % rapporterer at de har observert mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i løpet av de siste tolv månedene​. Det dreier seg i hovedsak om nedsettende kommentarer, latterliggjøring, utfrysning og utskjelling.​ Det er 7,4 % som rapporterer at de selv har opplevd dette, som er en nedgang fra 8.6 % fra forrige undersøkelse.  

Undersøkelsen viser at de fleste vet hva de skal gjøre om de observerer eller blir utsatt for uakseptable hendelser på arbeidsplassen. 

Mål for arbeidet 
Rettferdig behandling, karrieremuligheter og tilgang til kompetanseheving er områdene der det er størst avvik mellom hva ansatte opplever som viktig for trivselen, kontra hva de erfarer i hverdagen.  

I 2019 kom kravet om aktivitets- og redegjøringsplikten, som bygger på kravet om å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det er nå kommet gode verktøy for hvordan bedrifter kan jobbe med dette for å løfte det videre arbeidet.

Del:

Relatert