Menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. For BIL er det viktig å synliggjøre hva bilprodusentene gjør for å redusere CO2-utslippene, og hvordan myndighetene kan bidra gjennom innretningen av bilavgiftssystemet.

Denne siden gir en kort innføring. For utdypende informasjon med referanser til statistikk og forskning om utslipp, miljø, klima og ny teknologi, se BILs faktaark.

Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for CO2-utslipp må reduseres kraftig i årene som kommer. Veitrafikken står for 19 prosent av klimagassutslippene i Norge. Ca. ti prosent av det totale utslippet kommer fra personbiler, den andre halvparten fra varebiler, busser og lastebiler. Olje- og gassproduksjon og industrien er de største utslippskildene. (SSB 2017. Klimagassutslipp etter kilder (tall fra 2015))

Sterke interessegrupper, bl.a. store deler av miljøbevegelsen, mener myndighetene bør gjøre mer for å begrense veitrafikken, både gjennom høyere avgifter og kjørebegrensning.

BIL mener det er viktig at myndighetene ikke bare har fokus på CO2-utslipp fra nye biler. Gjennomsnittsbilen på norske veier er nemlig en 2006/7-modell som slipper ut ca. 165 gram. Målet må være at gjennomsnittlig levealder for biler skal ned på europeisk nivå, dvs. fra dagens 10,5 år til 8,6 år (SSB, 2015.)

Det strategiske grepet for å oppnå dette er å øke utfasingen av gamle biler gjennom å gjøre det billigere å kjøpe ny bil med lavere utslipp. Samtidig er det viktig å gi insentiver til at gamle biler vrakes raskere gjennom økt godtgjørelse/vrakpant (Se BILs faktaark om bilavgifter for mer om dette).