Energien til fremdrift i en el-bil lagres enten i batterier eller, produseres om bord i en brenselcelle. Brenselcellebiler er bare i sin spede begynnelse, men forventes å få stor utbredelse om en del år. Fremdriften skjer uansett elektrisk via en eller flere el-motor(er). Det er særlig for bykjøring at elbilene pr. i dag har fått økende popularitet, spesielt i Norge pga. gunstige incentiver.

Fordeler:
Elbiler slipper ikke ut CO2 eller NOx ved bruk, og elektriske motorer er opp til fem ganger mer energieffektive enn bensin- og dieselmotorer. Utgiftene til drift og vedlikehold av bilene er lave, og bilene har også en rekke økonomiske fordeler i Norge, f.eks gratis bompenger, gratis parkering, momsfritak, ingen årsavgift og mulighet til å kjøre i kollektivfeltet.

Ulemper:
Elbiler har ennå langt kortere rekkevidde enn andre biler, og må lades jevnlig. De er derfor vanskelig å bruke til å kjøre lengre distanser. Batteriet er også dyrt å produsere og krever mye plass i bilene. De fleste elbilene er også mye mindre enn vanlige familiebiler og dette går utover komforten. Strømmen som brukes for å lade batteriet kommer for det meste fra forurensende energikilder som kullkraft, selv om akkurat Norge er så heldig å ha rikelig med tilnærmet forurensningsfri vannkraft.