Etter en forholdsvis treg start for hydrogen i Enovas nye transportmandat, ser det nå endelig ut til å løsne for hydrogen fra neste år.

Etter opprettelsen av et nytt transportansvar i Enova fra januar i år, ser det nå endelig ut til å løsne for en sterkere satsing på hydrogen som en sentral vektor i det fornybare energisystemet. Den nye budsjettavtalen mellom H, Frp, Venstre og Krf kommer med tre klare anmodninger som sørger for en betydelig styrking av hydrogen fremover:

• Stortinget ber regjeringen forberede opprettelse av Fornybar AS («Greenfund»). Fondet skal sammen med private kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi, herunder for eksempel fornybar energi, hydrogen, energilagring, transportløsninger med lave klimatrykk, reduksjon, fjerning, transport og lagring av CO2, energieffektive industriprosesser, og innrettet slik at selskapet forventes å gi markedsmessig avkastning over tid.

• Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan elavgiften slår ut for produksjon av hydrogen til transportformål.

• Stortinget ber regjeringen etablere en støtteordning for hydrogenfyllestasjoner i forbindelse med utarbeidelse av ny avtale og mandat for Enova.

Hele budsjettavtalen kan leses her:
Budsjettavtale-2016-H-Frp-KrF-V

-Norsk Hydrogenforum hilser velkommen denne nye og betydelig tyngre statlige satsingen på hydrogen framover. Dette er en stor dag for hydrogen, sa styreleder Steffen Møller-Holst umiddelbart etter nyheten i statsbudsjettet 2016.

-Norsk Hydrogenforum ser fram til å gå i dialog med myndighetene for å få en konstruktiv prosess for etablering av en støtteordning for hydrogenstasjoner og finansieringsordning for fornybarprosjekter så raskt som mulig, sier generalsekretær Kristian E. Vik. -Da en ny avtale og mandat for Enova trolig først vil være klar fra 2017, er det nå svært viktig at det kommer tydelig støtte for stasjonsutvikling i en overgangsfase gjennom oppdragsbrevet OED overleverer Enova for 2016, avslutter han.

Du finner alle argumentene (presentasjonene) fra hydrogenkonferansen her: