Kjøresykluser, gamle og nye?
Hvordan testes reelle kjøreutslipp?
Hva blir typegodkjenningskravene til nye biler?

Allerede høsten 2017, kommer de første endringene. Vi har derfor samlet en del informasjon. I de to vedlagte notatene (dokument 1 og dokument 2) finner du svar på det meste du måtte lure på.
For eksempel:

• Hvordan fungerer den nåværende laboratorietesten?
• Hvordan skiller NEDC- og WLTP-testene seg fra hverandre?
• Hvorfor er det forskjell på laboratorietester og reelle utslipp?
• Vil RDE erstatte NEDC/WTLP?
• Hvordan kommer RDE-testen til å fungere?
• Når innføres RDE-forskriftene?

I dokumentet om typegodkjenning forklarer vi litt av bakgrunnen for de nye reglene, om konfliktene rundt utslipp og målinger – og hva Bilimportørenes Landsforening mener om saken.

Last ned dokumentene her:
Dokument 1
Dokument 2

Her finner du EUs forskrift om typegodkjenning (UN-ECE-forskrift nr. 101).
LES OGSÅ: EUs pressmelding om RDE
LES OGSÅ: «Strammer inn kravene»