Alle bilfabrikker gjennomfører omfattende kollisjonstesting av alle modeller som skal på markedet. Dette er nødvendig blant annet som grunnlag for typegodkjenning av modellen. Men bilfabrikkene offentliggjør ikke sine testresultater.
Som et tillegg til fabrikkenes egne tester har vi organisasjonen Euro NCAP (European New Car Assessment Programme, som ble etablert i 1997.

Euro NCAP gjennomfører front- og sidekollisjonstester, sidekollisjonstest med en fast påle, fotgjengerkollisjonstest og kollisjonssikkerheten for barn. www.euroncap.com. Euro NCAP sine kollisjonstester tilsvarer stort sett de metoder som brukes for å kontrollere at kjøretøyene oppfyller EUs krav til sikkerhet ved front- og sidekollisjoner. Kravene begynte å gjelde bilmodeller fra 1. oktober 1998 i Norge.

Den store forskjellen er at hastigheten i frontkollisjonstesten hos Euro NCAP økes fra 56 km/t till 64 km/t i forhold til minimumskravet. Dette innebærer et betydelig tøffere krav til at cupèen ikke skades ved en kollisjon. I virkelige ulykker har dette stor betydning for hvor store personskadene kan bli.

Euro NCAP gir svar på hvordan bilen fungerer i visse situasjoner og i visse hastigheter. Det er vanskelig å si hvordan bilen klarer seg i andre situasjoner. De biler som får høyt testresultat i kollisjonstestene bør allikevel ha muligheter til å gi en god beskyttelse i andre typer kollisjoner enn de som testes.