Sikkerhetsutstyr i biler som påvirker sikkerhetsnivået deles i to grupper: Aktiv og passiv sikkerhet.

 

Aktiv sikkerhet innbefatter alt som bidrar til å forhindre ulykker. Passiv sikkerhet omfatter utstyr som demper skadevirkningene når ulykken først inntreffer.