E85 er en blanding av 85 % etanol og 15 % blyfri 95-oktan bensin. E85 har en bankefasthet på 104 oktan. E85-biler har svært liten utbredelse i Norge.

Fordeler:
Fordelen med E85 er at selve Etanolen er CO2-nøytral, og man kan dermed f.eks. kjøre en vanlig familiebil 25 km på dette drivstoffet før man har sluppet ut en kilo fossilt basert CO2. Følgelig slipper bioetanol blandet med bensin i Norge CO2-avgift, og prisen pr liter er forholdsvis lav.

Bilene som er laget for E85 kan også kjøres på vanlig bensin.

Ulemper:
Den største ulempen med E85 er kostnadene og distribusjonen. Bioetanol er dyrere å produsere enn bensin, og dyrere å distribuere. Følgelig finnes det ennå få pumpestasjoner for E85 i Norge. Samtidig er drivstofforbruket fra E85 høyere enn for bensin og diesel, og de totale drivstoffkostnadene blir derfor høyere enn for bensin og Diesel selv om selve drivstoffet er rimeligere. Bilene har også en ulempe i kalde strøk, siden startegenskapene under svært kalde forhold er dårligere enn tilsvarende biler som går på Diesel og bensin.