EUs «Technical Committee of Motor Vehicles» (TCMV) har med stort flertall blitt enige om å innføre testmetoder som måler utslipp fra dieselbiler under virkelig kjøring på vei.

TCMV sier i en pressemelding at den gang på gang har påpekt at laboratoriemålinger ikke viser de virkelige utslippstallene bilene har på veien. TCMV har derfor vedtatt nye metoder for utslippsmåling:
Fra 1. september 2017 skal de nye målemetodene, kalt «Real Driving Emissions« (RDE), inngå i typegodkjenningskravene for nye bilmodeller og fra 2019 for alle modeller, skriver EU-komitéen i en pressemelding. Vedtaket er fattet sammen med medlemslandene.

Det er også vedtatt et trinn nr. to for ytterligere innstramming, med ikrafttreden henholdsvis i 2020 for nye typegodkjenninger og 2021 for alle nye biler.

RDE-målingene strammer utslippsskruen ytterligere og begynner allerede i januar 2016 som overvåking av utslipp, frem til det blir godkjenningskrav i 2017.

Forslaget skal nå forelegges EU-parlamentet for formell godkjenning.

Les hele pressemeldingen her