Forbudet omfatter hele Oslo og varer foreløpig i to dager.

Fra tirsdag 17. januar klokken 06.00 innfører Oslo kommune forbud mot dieseldrevne kjøretøy i så å si hele Oslo. – De statlige veiene Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1 omfattes ikke av forbudet, skriver Oslo kommune på sine hjemmesider.
– Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder, skrives det.
Forbudet gjelder alle dager mellom klokken 06.00 og klokken 22.00 og et gebyr på 1.500 kroner utstedes ved overtredelse av forbudet. Dieselforbudet gjelder foreløpig for to dager, men kan utvides.

StoyKart2017Untitled

Se hvilke veier som omfattes av kjøreforbud på kart – hele Oslo og område Oslo S.

 

LES OGSÅ: Dieselforbud i Oslo fra tirsdag – NRK

Flere unntak
Dieselforbudet gjelder ikke for alle dieseldrevne kjøretøy. Disse får lov å kjøre de neste to dagene:

• Tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi
• Bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
• Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av f.eks en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel, avtale eller lignende.
• Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
• Utrykningskjøretøy
• Kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste
• Pasienttransport: Legetimer må kunne dokumenteres, f.eks ved å fremvise timeavtale.
• Kjøring til og fra fergetransport.
• Kollektivtrafikk
• Kjøretøy med persontransportløyve
• Diplomatbiler

LES OGSÅ: På grunn av akutt helsefarlig luftforurensning blir det forbudt å kjøre dieselbiler – VG

Høy forurensing
De neste dagene er det varslet akutt høy luftforurensning i Oslo. Mandag og tirsdag er det ventet kjølig vær og lite vind, en kombinasjon som kan føre til forurensing over myndighetenes anbefalte nivåer.
Kommunen skriver i meldingen på sine hjemmesider:
– Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning. Vi følger værsituasjonen nøye.

Du kan sjekke forholdene selv hos: NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Les også forskriften om kjøretøyforbud.