I juli ble det registrert 12 394 nye personbiler, 704 flere (+6,0 %) enn i juli 2014. Sammenlignet med gjennomsnittet for juli måned de 10 foregående årene, er årets julitall 14,2 % høyere
(+1542 biler). Vi må tilbake til juli 1998 (12 657) for få finne høyere julitall enn i år.

Det ble bruktimportert 2286 personbiler i juli. Dette er 339 færre (-12,9 %) enn i juli 2014.

I juli ble det foretatt 44 106 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 2708 flere (+ 6,5 %) enn i juli 2014.

Næringsandelen ble 41,4 %
Næringsandelen av personbilsalget i juli var 41,4 %.
I samme måned i 2014 var
den 43,3 %. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 41,9 %, mens den i samme periode i 2014 var 45,5 %.

2085 nye varebiler i juli

Det ble registrert 2085 nye varebiler i juli. Det er 190 flere (+10,0 %) enn i samme måned i 2014.

CO2-utslippet for nye personbiler i juli ble 102 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli ble 102 g/km, det er 9 g/km mindre enn i juli 2014. I juli ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 120 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 131 g/km. I juli i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 119 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 133 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli (endring i forhold til juli 2014):
• Alle personbiler 102 g/km (-9 g/km)
• Bensinbiler 120 g/km (+1 g/km)
• Dieselbiler 131 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juli
(endring i forhold til samme periode i 2014):
• Alle personbiler 99 g/km (-12 g/km)
• Bensinbiler 118 g/km (-3 g/km)
• Dieselbiler 132 g/km (-2 g/km)

CO2-utslipp for varebiler klasse 2 i juli ble 162 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 162 g/km, 10 g/km lavere enn i juli 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse to hittil i år er 168 g/km, 5 g/km lavere enn i samme periode i 2014.

39,8 % dieselandel

I juli hadde 39,8 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juli 2014 var andelen 48,5 %. Hittil i år er andelen nyregistrerte personbiler med dieselmotor 41,8 %, mens den i samme periode i fjor var 48,5 %.

12,8 prosent personbiler med hybriddrift i juli

Det ble registrert 1583 nye personbiler med hybriddrift i juli. Det er 657 flere (+71,0 %) enn i juli 2014. Personbilene med hybriddrift hadde 12,8 prosent markedsandel i juli i år, mens markedsandelen i juli 2014 var 7,9 prosent.
Blant personbilene med hybriddrift var 776 ladbare hybrider. I juli 2014 var 113 av personbilene med hybriddrift ladbare.
Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i juli i år eller i juli i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1764 nye nullutslipp personbiler i juli

I juli ble det registrert 1764 nye personbiler med nullutslipp. Det er 400 flere (+29,3 %) enn i juli 2014. Nullutslippsbilene hadde 14,2 prosent markedsandel blant personbilene i juli, mens markedsandelen i juli 2014 var 11,7 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i juli var elbiler.
Det ble bruktimportert 369 personbiler med nullutslipp i juli, det er 138 flere (+59,7 %) enn i juli 2014.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2133 personbiler med nullutslipp i juli, det er 638 flere enn i juli 2014.

37 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 37 nye varebiler med nullutslipp i juli, i juli 2014 var antallet 20. Alle varebilene med nullutslipp var elbiler.

Det ble bruktimportert 4 nullutslippsvarebiler i juli, mot 3 i juli 2014.

34,7 % firehjulsdrift

I juli ble det registrert 4299 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 34,7 %. I samme måned i 2014 var firehjulsdriftandelen 33,1 %.

Lastebiler og busser

Det ble registrert 395 nye lastebiler i juli, dette er 23 flere (+6,2 %) enn i juli 2014.
Det ble registrert 109 nye busser i juli. Dette er 4 flere (+3,8 %) enn i juli 2014.

Det var 23 registreringsdager i juli, det samme som i juli 2014.

Kilde: OFV