PRESSEMELDING

Statsbudsjettet for 2017 inneholder flere gode grep, men omleggingen av engangs- avgiften er totalt sett for omfattende. Vi ønsker oss en mer forutsigbar og gradvis endring, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

I budsjettforslaget for 2017 går regjeringen inn for store endringer i engangsavgiften for nye biler. Effektkomponenten fjernes, vektkomponenten reduseres og CO2 –komponenten økes kraftig. Dette skaper store endringer i hvor mye avgifter som må betales for de ulike bilmodellene.

– Vi er helt enig med regjeringen om at det bør bli billigere å eie bil og dyrere og bruke den. BIL er tilfreds med at effektavgiften nå fjernes helt og at vektavgiften reduseres. Økningen i CO2 er derimot for kraftig. Vi har også foreslått et lavere vektfradrag for ladbare hybridbiler som regjeringen ikke har fulgt opp, sier Andresen.

Sett i lys av at det også i fjor ble tatt store grep i engangsavgiften, hadde BIL ønsket seg en mer forutsigbar og gradvis endring enn det budsjettforslaget legger opp til. BIL er også skuffet over at 2017-budsjettet ikke gjør noe med den kraftige avgiftsøkningen vi har sett for varebiler de senere årene. Her har BIL foreslått flere alternative avgiftsmodeller som regjeringen ikke følger opp.

– Varebiler er en viktig innsatsfaktor for norsk næringsliv, og er det noe Norge nå trenger er det bedre rammevilkår for å drive næringsvirksomhet. Da er ikke dagens kraftige avgiftsvekst veien å gå, Her må det tas grep, sier Andresen.

– Riktige bilavgifter er viktig for at Norge skal nå sine klimaforpliktelser i Paris-avtalen. Jeg er overbevist om at veitrafikken vil løse sine klima- og miljøutfordringer gjennom ny teknologi og et fornuftig avgiftsregime, sier Andresen.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Erik Andresen
adm. dir. BIL
mob. 915 66 982

Last ned pressemeldingen her

Oslo, 6. oktober 2016