– Budsjettavtalen på Stortinget vil gi en grønnere og sikrere bilpark. Vi er tilfreds med de nye bilavgiftene i 2016, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Regjeringspartiene, Venstre og Krf har blitt enige om en ny engangsavgift for biler i 2016. Den nye engangsavgiften er i tråd med avtalen de fire partiene inngikk i vår:

• Alle satser i effektkomponenten halveres i 2016
• Vektkomponenten får et bunnfradrag og reduseres 5 % på alle trinn
• Innslagspunktene i CO2-komponenten reduseres med 10 gram på de fire nederste  trinnene og 20 gram på de to øverste trinnene, og satsene økes med 10 % for de positive verdiene.
• NOX-komponenten økes med 20 %

– Avgiftsomleggingen vil stimulere til å forsterke den positive utviklingen vi har sett de senere årene med stadig lavere utslipp. En slik fornying av bilparken er bra for klimaet, luftkvaliteten og trafikksikkerheten, sier Andresen. Han berømmer de fire partiene for å ha tatt aktive grep for en grønnere bilpark.

– Nye biler slipper ut halvparten så mye CO2 som 10 år gamle biler. Det er en stor seier for klimaet, og jeg er overbevist om at klima- og miljøutfordringene vil løses gjennom ny teknologi. Statsbudsjettet for 2016 bidrar til dette og de nye satsene er langt på vei i tråd med BILs innspill, sier Andresen.

Les mer her:
Statsbudsjettorientering BIL