Forfatter: Benjamin Strandquist

Hva slags biler kjører nordmenn?

Gjennomsnittsbilen: Den norske gjennomsnittsbilen er 10,6 år gammel og går på diesel. I 2007 var Volkswagen Passat mest solgte bil. 7194 Passater ble solgt, hvorav 7137 (99,2 prosent) med dieselmotor. FOTO: Ryan Dingman/Flickr Salget av el- og hybridbiler øker, og bensin er mer populært enn diesel. Men ser vi på hele personbilbestanden i Norge bærer den bud om at det for ikke lenge siden kun var bensin og diesel det sto imellom, og at gårsdagens politiske prioriteringer var ganske så annerledes enn i dag. Bilimportørenes Landsforening (BIL) har sammenliknet personbilbestanden i Norge ved utløpet av 2008 med bilbestanden per 30....

Les mer

– Kan spare inntil 200 000 kroner per buss

I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter, og busser som er innkjøpt i et fylke kan ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. En ny Norsk Standard for busser som lanseres mandag 16. oktober, kan gi betydelige samfunnsbesparelser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil være til stede under lanseringen. – Tall fra Sverige viser at særkrav knyttet til busser har kostet samfunnet inntil 380 millioner kroner i året. I tillegg er miljøkostnadene store. Standardisering vil gi betydelige besparelser, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus. Standard Norge er ansvarlig for busstandarden, som har blitt...

Les mer

Overraskende avgift på elbil allerede i 2018

– Vi er forundret over at elbiler fases inn i avgiftssystemet fra 1. januar, men glad for at avgiftsatsene for øvrig «fryses» på 2017-nivå. Dette er akkurat det vi har ønsket og bedt om, og det gir både bilkjøpere og bransje forutsigbare rammevilkår, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL). Regjeringen og samarbeidspartiene ble i 2015 enige om et helhetlig system for bilavgiftene. Et sentralt poeng i denne avtalen var at elbiler skulle ha avgiftsfritak frem til 2020. Nå varsler regjeringen at elbiler skal fases inn i avgiftssystemet allerede fra neste år. – Vi er overrasket over at...

Les mer

Bilbransjen: – Må ha gode rutiner for batterisikkerhet

I regi av BIL møttes bilbransjen og forsikringsbransjen til et møte om batterisikkerhet i Drammen 5. oktober. Et viktig formål med samlingen var at forsikringsselskapene skulle lære mer om mulige konsekvenser av uregulert videresalg av brukte fremdriftsbatterier fra el- og hybridbiler. Dersom et fremdriftsbatteri fra en bil ikke håndteres riktig etter en skade kan det i verste fall resultere i strømskader på mennesker, eller brann i batteriet. Presentasjoner og video finner du nederst på siden. Les mer om batterisikkerhet her Bil- og forsikringsbransjen møtte hverandre på MotorGruppens treningssenter i Drammen. Terje Olsen fra MotorGruppen var dagens første foredragsholder, og han...

Les mer

Mye mindre svevestøv, NOx, SO2 og NH3 fra veitrafikken

Det har skjedd en betydelig reduksjon av forsurende gasser fra veitrafikken siden 1990. Gassene NOx, SO2 og NH3 samlet er redusert med 27 prosent. Svevestøv er redusert med over 40 prosent. Nedgangen i utslipp av forsurende stoffer fra veitrafikk siden 1990 skyldes primært reduksjon i utslipp av NOx, men også mindre utslipp av SO2 i perioden. Utslippene av ammoniakk har økt noe. I 2015 var transport opphav til 44 prosent av utslippene av nitrogenoksider (NOx) i Norge, og veitrafikk og skip og båter var dominerende utslippskilder, med henholdsvis 20 og 21 prosent av de totale NOX-utslippene. I Norge er transportutslippene...

Les mer

NYTTIGE LENKER

Bil og miljø CO2-statistikk
Bilnorge Jobbe med bil?
Bilsalget Autoretur
Bilutstillinger Europalov Batterisikkerhet

INTERNATIONAL PRESS REVIEW

Daimler takes first steps on new structure for cars and trucks

den 16. oktober 2017

Les mer

China auto sales rise 5.7 pct in September

den 13. oktober 2017

Les mer

Renault planning for long-term presence in Iran: CEO

den 12. oktober 2017

Les mer

Volkswagen to roll out electric trucks and buses

den 12. oktober 2017

Les mer

Dutch Government Wants All New Cars to be Emissions-Free by 2030

den 12. oktober 2017

Les mer

Vantage aims to attract more women to auto industry with school partnership

den 12. oktober 2017

Les mer

BMW Talking with Great Wall about EV Deal in China

den 11. oktober 2017

Les mer

China goes all out to be king of the electric car

den 11. oktober 2017

Les mer

Brazil’s auto industry estimates sales, output growth over 10% next year

den 10. oktober 2017

Les mer

Fоrd CEO оutlines plan tо aggressivelу cut cоsts, funneling savings tо electric, self-driving cars

den 10. oktober 2017

Les mer